۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۳ و ۲۲ دقیقه

  مرکز تحقیقات مخابرات ایران منحل شد

تاريخ ثبت : 6 آذر 1393 ساعت 18 و 13 دقیقه

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، به نقل از روزنامه رسمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/9/1393 شکایت مهدی اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره انتقال پژوهشگاه فضای مجازی به وزارت ارتباطات را بررسی کرد و با محق دانستن این شکایت، رای به انحلال مرکز تحقیقات مخابرات داد.

مهدی اخوان بهابادی در 26/8/1393 شکایتی با موضوعات ابطال تصویب‌نامه شماره 3802/92/206 ـ 28/2/1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25/2/1392 شورای مذکور و ابطال نامه شماره 54928/3 ـ 22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کرده است. در این درخواست اعلام شده:« عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز 29/2/1392 با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند

در این باره رای هیأت عمومی به شرح زیر صادر شده است:

الف: مطابق بند1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تأسیس شده است

ب: بنا بر فرمان مورخ 17/12/1390 مقام معظم رهبری(مدظله)، شورای عالی فضای مجازی کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده‌ای تشکیل شده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند. همچنین مقرر فرموده‌اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.

ج: شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ 22/7/1391، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده 11 آیین‌نامه داخلی شورای مذکور در مورخ 23/7/1391 به استحضار معظم‌له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 17/8/1391 نیز انتشار یافته است.

د ـ به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 7/10/1391 شورای عالی اداری که طی تصویب‌نامه شماره40206/91/206 ـ 9/10/1391 توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره 1336 ـ 26/8/1393 مغایر قانون تشخیص نشد.

از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.

با توجه به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره 3802/92/206 ـ 28/2/1392 شورای عالی اداری در انتزاع مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب‌نامه شماره 3802/92/206 ـ 28/2/1392 شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ 4/3/1392 شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره 54928/3 ـ 22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری