تعرفه ارسال پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

نکته ۱ : به هنگام شارژ ۹% مالیات برارزش افزوده از شارژ کاربر کسر میگردد.
نکته ۲: مبلغ ۳ تومان لایحه بودجه کشور به قیمت های فوق اضافه می گردد.
نکته ۳: قیمت های فوق به ( تومان ) می باشد.

هزینه ارسال پیامک پنل سفیر

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۳۰۰۰۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۵۰۰۰۴۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۲۱۰۰۰۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۹۰۰۰ خدماتی۸۰۸۲۸۲۲۰۰
OTP خدماتی۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۹۹۹۸ خدماتی۸۰۸۲۸۲۲۰۰
BTS ایرانسل۸۵۱۷۰
پیامک صوتی 30 ثانیه۸۰۸۲۸۲

هزینه ارسال پیامک پنل ویژه

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۳۰۰۰۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۵۰۰۰۴۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۲۱۰۰۰۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۹۰۰۰ خدماتی۸۷۸۹۸۹۲۰۰
OTP خدماتی۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۹۹۹۸ خدماتی۸۷۸۹۸۹۲۰۰
BTS ایرانسل۸۵۱۷۰
پیامک صوتی 30 ثانیه۸۷۸۹۸۹

هزینه ارسال پیامک پنل الماس

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۳۰۰۰۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۵۰۰۰۴۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۲۱۰۰۰۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۹۰۰۰ خدماتی۹۲۹۴۹۴۲۰۰
OTP خدماتی۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۹۹۹۸ خدماتی۹۲۹۴۹۴۲۰۰
BTS ایرانسل۹۰۱۸۰
پیامک صوتی 30 ثانیه۹۲۹۴۹۴

تعرفه ارسال پیامک بر اساس نوع پنل کاربری و سر شماره ارسال کننده پیامک محاسبه می گردد، به منظور رفاه حال کاربران قیمت پیامک در سامانه سفیر آنلاین در تمامی اپراتورها و سرشماره های ارسال کننده یک سان محاسبه می گردد.

همچنین هزینه ارسال پیامک در پنل سازمانی متغییر می باشد و به میزان شارژ کاربر بستگی دارد.

جهت مشاهده تعرفه سامانه پیامک اینجا کلیک کنید و به منظور ورود به پنل پیامک اینجا کلیلک کنید

تعرفه پیامک

هزینه ارسال پیامک پنل طلایی

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۳۰۰۰۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۵۰۰۰۴۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۲۱۰۰۰۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۹۰۰۰ خدماتی۹۷۹۷۹۷۲۰۰
OTP خدماتی۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۹۹۹۸ خدماتی۹۷۹۷۹۷۲۰۰
BTS ایرانسل۹۰۱۸۰
پیامک صوتی 30 ثانیه۹۷۹۷۹۷