تعرفه ارسال پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

نکته ۱ : به هنگام شارژ ۱۰% مالیات برارزش افزوده از شارژ کاربر کسر میگردد.
نکته ۲: مبلغ ۴ تومان لایحه بودجه کشور به قیمت های فوق اضافه می گردد.
نکته ۳: قیمت های فوق به ( تومان ) می باشد.

هزینه ارسال پیامک پنل الماس

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰1۰61۰61۰6۲۱۶
۳۰۰۰1۰61۰61۰6۲۱۶
۲۱۰۰۰1۰61۰61۰6۲۱۶
۵۰۰۰۴1۰61۰61۰6۲۱۶
70071۰61۰61۰6۲۱۶
۹۰۰۰ خدماتی1۰61۰61۰6۲۱۶
9998 خدماتی1۰61۰61۰6۲۱۶
BTS ایرانسل۱72
پیام صوتی88

هزینه ارسال پیامک پنل ویژه

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۱۱۶۱۱۶۱۱۶2۳6
۳۰۰۰۱۱۶۱۱۶۱۱۶2۳6
۲۱۰۰۰۱۱۶۱۱۶۱۱۶2۳6
۵۰۰۰۴۱۱۶۱۱۶۱۱۶2۳6
7007۱۱۶۱۱۶۱۱۶2۳6
۹۰۰۰ خدماتی۱۱۶۱۱۶۱۱۶2۳6
9998 خدماتی۱۱۶۱۱۶۱۱۶2۳6
BTS ایرانسل۱88
پیام صوتی100100

هزینه ارسال پیامک پنل سفیر

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰توافقیتوافقیتوافقیتوافقی
۳۰۰۰توافقیتوافقیتوافقیتوافقی
۲۱۰۰۰توافقیتوافقیتوافقیتوافقی
۵۰۰۰۴توافقیتوافقیتوافقیتوافقی
7007توافقیتوافقیتوافقیتوافقی
۹۰۰۰ خدماتیتوافقیتوافقیتوافقیتوافقی
9998 خدماتیتوافقیتوافقیتوافقیتوافقی
BTS ایرانسلتوافقیتوافقی
پیام صوتیتوافقیتوافقیتوافقی

تعرفه ارسال پیامک بر اساس نوع پنل کاربری و سر شماره ارسال کننده پیامک محاسبه می گردد، به منظور رفاه حال کاربران قیمت پیامک در سامانه سفیر آنلاین در تمامی اپراتورها و سرشماره های ارسال کننده یک سان محاسبه می گردد.

همچنین هزینه ارسال پیامک در پنل سازمانی متغییر می باشد و به میزان شارژ کاربر بستگی دارد.

در صورتیکه ماهیانه بیش از ۳۰۰ هزار پیامک ارسالی دارید جهت دریافت تعرفه تماس بگیرید.

جهت مشاهده تعرفه سامانه پیامک اینجا کلیک کنید و به منظور ورود به پنل پیامک اینجا کلیلک کنید

تعرفه پیامک

هزینه ارسال پیامک پنل رایگان

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰13013013026۴
۳۰۰۰13013013026۴
۲۱۰۰۰13013013026۴
۵۰۰۰۴13013013026۴
700713013013026۴
۹۰۰۰ خدماتی13013013026۴
۹۹۹۸ خدماتی13013013026۴
BTS ایرانسل108210
پیام صوتی107111111