تعرفه ارسال پیام کوتاه

تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

نکته ۱ : به هنگام شارژ ۹% مالیات برارزش افزوده از شارژ کاربر کسر میگردد.
نکته ۲: مبلغ ۳ تومان لایحه بودجه کشور به قیمت های فوق اضافه می گردد.
نکته ۳: قیمت های فوق به ( تومان ) می باشد.

هزینه ارسال پیامک پنل سفیر

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۳۰۰۰۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۲۱۰۰۰۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۵۰۰۰۴۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۹۰۰۰ خدماتی۸۰۸۲۸۲۲۰۰
OTP خدماتی۸۰۸۲۸۲۲۰۰
۹۹۹۹ سامانتل۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰

هزینه ارسال پیامک پنل ویژه

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۳۰۰۰۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۲۱۰۰۰۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۵۰۰۰۴۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۹۰۰۰ خدماتی۸۷۸۹۸۹۲۰۰
OTP خدماتی۸۷۸۹۸۹۲۰۰
۹۹۹۹ سامانتل۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰

هزینه ارسال پیامک پنل الماس

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۳۰۰۰۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۲۱۰۰۰۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۵۰۰۰۴۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۹۰۰۰ خدماتی۹۲۹۴۹۴۲۰۰
OTP خدماتی۹۲۹۴۹۴۲۰۰
۹۹۹۹ سامانتل۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵

تعرفه ارسال پیامک بر اساس نوع پنل کاربری و سر شماره ارسال کننده پیامک محاسبه می گردد، به منظور رفاه حال کاربران قیمت پیامک در سامانه سفیر آنلاین در تمامی اپراتورها و سرشماره های ارسال کننده یک سان محاسبه می گردد.

همچنین هزینه ارسال پیامک در پنل سازمانی متغییر می باشد و به میزان شارژ کاربر بستگی دارد.

در صورتیکه ماهیانه بیش از ۳۰۰ هزار پیامک ارسالی دارید جهت دریافت تعرفه تماس بگیرید.

جهت مشاهده تعرفه سامانه پیامک اینجا کلیک کنید و به منظور ورود به پنل پیامک اینجا کلیلک کنید

تعرفه پیامک

هزینه ارسال پیامک پنل طلایی

اپراتورهمراه اولایرانسلرایتلپیامک لاتین
۱۰۰۰۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۳۰۰۰۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۲۱۰۰۰۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۵۰۰۰۴۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۹۰۰۰ خدماتی۹۷۹۷۹۷۲۰۰
OTP خدماتی۹۷۹۷۹۷۲۰۰
۹۹۹۹ سامانتل۱۳۰۱۳۰۱۳۰۲۲۰